Otrzymaj -20% na wszystkie produkty! Użyj kodu:
VANESSA20

REGULAMIN PROMOCJI BLACK FRIDAY


Organizatorem promocji jest Spółka „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-677 WARSZAWA, ul. Cybernetyki 13 lok. 19 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, kapitał zakładowy 20000,00 złotych, nr BDO: 000420030) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. Warszawa w Warszawie pod numerem KRS: 424933).


ZASADY PROMOCJI BLACK FRIDAY 

1. Data Promocji: promocja działa od godziny 00:01 dnia 20 listopada 2023 do godziny 23:59 dnia 26 listopada 2023 roku lub do wyczerpania poszczególnych Produktów objętych Promocją. 


2. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych on-line w sklepie na www.sklep.bebio.pl zgodnie z zasadami promocji opisanymi w punkcie 5 Regulaminu. Miejscem promocji jest sklep online sklep.bebio.pl 


3. Przedmiot promocji: wybrany asortyment odpowiednio oznaczony oraz dostępny na www.sklep.bebio.pl.pl . W skład promocji nie wchodzą: biżuteria i kart podarunkowe. 


4. Zasady promocji: 

• Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym www.sklep.bebio.pl zakupu co najmniej jednego Produktu objętego Promocją. 


• Zakupu należy dokonać poprzez prawidłowe złożenie zamówienia na www.sklep.bebio.pl i podanie danych niezbędnych do realizacji zmówienia. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie online. 


• Klient otrzymuje od 20 do 70% rabatu na Produkty objęte Promocją. Obowiązują zniżki widoczne na stronie w odniesieniu do poszczególnych Produktów. 


• Promocje nie łączą się. Podczas trwania Promocji kody rabatowe naliczają się tylko od ceny regularnej produktów.


5. Zwrot

• zwrot towaru jest możliwy zgodnie z Regulaminem sklepu dostępnym pod adresem: https://sklep.bebio.pl/regulamin. Każdy zakup Produktów podlega zasadom określonym w Regulaminie sklepu oraz w Polityce Prywatności oraz wymaga ich akceptacji.


6. Reklamacje 

• reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem sklepu dostępnym na stronie https://sklep.bebio.pl/regulamin


7. Uczestnik promocji 

• każda osoba, która dokona zakupu on-line na www.sklep.bebio.pl podczas trwania akcji i zastosuje zasady promocji z punktu 4 niniejszego Regulaminu. 

8. Dane osobowe 

• zgodnie z Regulaminem dostępnym na www.sklep.bebio.pl 


9. Postanowienie Końcowe: 

• Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

• Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.sklep.bebio.pl 

• Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową. 

• W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

• Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. 

• Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2023