Oficjalny sklep Ewy Chodakowskiej Darmowa dostawa w Polsce od 180 zł Wysyłka za granicę do 10 kg
Szukaj

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „BeRAW/BeBIO” („Konkurs”) jest Bebio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@bebio.pl lub tradycyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

Twoje dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE („RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Ciebie regulaminu Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych w razie wyrażenia odrębnej zgody, będzie się odbywać także w celach marketingowych Administratora. Podstawę przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych zawsze stanowi Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1. lit. a RODO). Jej wyrażenie nie jest warunkiem udziału w konkursie. W ramach realizacji tych celów dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Twoich potrzeb i zainteresowań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub może stanowić podstawę do odmowy wydania nagrody.

Wyrażenie zgody na kontakt marketingowy nie stanowi warunku udziału w Konkursie. Zgodę na kontakt marketingowy możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, w tym realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnym za zarządzanie stroną internetową Konkursu, agencjom obsługującym Konkurs, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przekazane do fundatora nagród w Konkursie, odpowiedzialnego za wręczenie nagród, którym jest Purella Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa. 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.