Oficjalny sklep Ewy Chodakowskiej Darmowa dostawa w Polsce od 180 zł Wysyłka za granicę do 10 kg
Szukaj

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest Bebio Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@bebio.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy zawartej w związku z akceptacją Regulaminu programu poleceń, realizacji postanowień Regulaminu oraz przyznania kuponu rabatowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”),
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji postanowień Regulaminu, w tym do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT oraz agencjom marketingowym, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do uczestnictwa w programie poleceń oraz przyznania kuponów rabatowych. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w programie poleceń.